Fin4you_Aftrekposten

Aftrekposten die geld besparen

Er zijn talloze regelingen, wetten en subsidies die zelfstandig ondernemers enorme besparingen kunnen opleveren. Toch zijn maar weinig ondernemers hiermee bekend, en laten zij daardoor een hoop geld liggen.
Zonde, want juist in crisistijd kan de zelfstandig ondernemer wel wat financiële meevallers gebruiken.

Zo kun je als zelfstandig ondernemer gebruikmaken van verschillende aftrekposten. Daarmee trek je bij de aangifte een bedrag af van de loonbelasting of winst, waardoor de ondernemer minder belasting betaalt. Deze aftrekposten kunnen alleen gebruikt worden als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Voor de meeste aftrekposten geldt het urencriterium. Dit houdt in dat een ondernemer jaarlijks minimaal 1.225 uur aan zijn onderneming besteedt. Fin4you geeft een overzicht van de meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers:

1. Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is vanaf 2012 omgevormd tot een vast bedrag van € 7.280,-. Voorwaarden: je oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit en je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Stel dat jouw winst te laag is om volledig gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Dan mag het overige bedrag in de volgende negen jaren alsnog van de winst worden afgetrokken. Een ondernemer moet wel blijven voldoen aan de eisen voor de zelfstandigenaftrek (ondernemerschap en het urencriterium).
De belastingdienst geeft hier een rekenvoorbeeld.

2. Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Voor ondernemers die zich in de breedste zin van het woord bezighouden met technologische vernieuwingen is er de WBSO. Het financiële voordeel dat de WBSO kan opleveren hangt onder andere af van de individuele bedrijfssituatie. Zelfstandig ondernemers die minimaal 500 uur per jaar besteden aan speur- en ontwikkelingswerk kunnen in aanmerking komen voor een S&O-aftrek over de bruto jaarwinst van €12.522, voor starters is dit zelfs €18.786.

3. Startersaftrek
De startersaftrek is een extra aftrek voor startende ondernemers, bovenop de zelfstandigenaftrek. Je moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen: je hebt recht op zelfstandigenaftrek. Deze is in de 5 jaar hiervoor maximaal 2x gebruikt. Je hebt recht op een speciale startersaftrek als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt.

4. Meewerkaftrek
Als jouw partner onbetaald meewerkt in het bedrijf, mag je een bedrag van je winst aftrekken. De hoogte hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw partner meewerkt. Voorwaarde is wel dat je voldoet aan het urencriterium.

5. Middeling sterk wisselende inkomens
Zelfstandig ondernemers verdienen niet elk jaar hetzelfde inkomen. Er zitten soms vette en soms magere jaren bij. Het progressieve belastingstelsel in Nederland maakt dat je bij veel winst veel belasting moet betalen. Door nu het inkomen gelijk te verdelen ‘te middelen’ over een periode van 3 jaar, kan een ondernemer de pieken in zijn verdiensten verlagen, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. Is het verschil hoger dan 545,- dan krijgt de ondernemer het teveel betaalde bedrag terug. Afhankelijk van de verdiensten kan dit voor veel ondernemers enkele honderden tot duizenden euro’s opleveren.

6. Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Je kunt als zelfstandig ondernemer fiscaal voordelig geld opzij zetten voor jouw pensioen. Hier hoef je voorlopig geen belasting over te betalen. Je mag per jaar maximaal 9,8% van jouw winst gebruiken voor de FOR met een maximum van € 8.946. Voorwaarde is dat je nog geen 65 bent (aan het begin van het kalenderjaar).

Let wel op: stop je met de onderneming, dan wordt de ouderdagsreserve opgeheven en opgeteld bij de winst.

7. Willekeurige afschrijving
Spullen die je koopt voor jouw bedrijf mag je als starter ‘willekeurig’ aftrekken. Je mag dan zelf bepalen hoeveel je afschrijft. Voorwaarden zijn wel dat je een eenmanszaak, vof, cv of maatschap hebt.

8. Mkb-winstvrijstelling
Als extra aftrekpost hoef je over 14% van jouw winst geen belasting te betalen. Dit is de winst ná aftrek van andere aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek. Let op, in 2012 was de MKB-winstvrijstelling nog 12%. Als je aangifte doet over het jaar 2012, moet je dus nog uitgaan van 12%.

Overige aftrekposten
Overige aftrekposten, bijvoorbeeld voor investeringen, als je een bedrijfsruimte hebt. Ook bij een bedrijf aan huis kan je onder voorwaarden bepaalde aftrekposten toepassen.

Wil je meer weten, schroom je niet en contacteer Fin4you!

Categorieën: Tips