administratiekantoor-den-haag
Disclaimer

Deze website wordt onderhouden door administratiekantoor Fin4you (Kamer van Koophandel 66954347).
Er worden geen enkele garanties gegeven op het goed functioneren en inhoud van deze website. Administratiekantoor Fin4you behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide document.
Beperkte aansprakelijkheid
Administratiekantoor Fin4you is niet aansprakelijk voor gevolgen of beschadigingen die voortvloeien uit het bezoeken van deze website.
Administratiekantoor Fin4you spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.