privacy policy fin4you
PRIVACY VERKLARING

Dit is de website van Administratiekantoor Fin4you
Adres: Berlijnstraat 22, 2548 TA ‘s-Gravenhage
KvK-nummer: 66954347

Algemene Verordening Gegevensverwerking
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website AdministratiekantoorFin4you.nl en de diensten die Administratiekantoor Fin4you aanbiedt. Administratiekantoor Fin4you behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Administratiekantoor Fin4you kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Administratiekantoor Fin4you door het invullen van gegevens op de website van Administratiekantoor Fin4you. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan. Administratiekantoor Fin4you kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Administratiekantoor Fin4you verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien Administratiekantoor Fin4you daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom Administratiekantoor Fin4you gegevens nodig heeft

Administratiekantoor Fin4you verwerkt je persoonsgegevens om een opdracht uit te kunnen voeren, telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Administratiekantoor Fin4you je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst  (of in het kader van promotieactiviteiten).

Hoe lang Administratiekantoor Fin4you gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door Administratiekantoor Fin4you niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Administratiekantoor Fin4you hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Andere informatie die Administratiekantoor Fin4you kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan Administratiekantoor Fin4you andere informatie verzamelen, zoals:

  • Browser en apparaat gegevens
  • Serverlogboekbestanden
  • Informatie over geografische locatie
  • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
  • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen

Administratiekantoor Fin4you deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Administratiekantoor Fin4you jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Administratiekantoor Fin4you alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@administratiekantoorFin4you.nl. Administratiekantoor Fin4you zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Beveiliging van persoonsgegevens

Administratiekantoor Fin4you neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van Administratiekantoor Fin4you maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Datalekken

Administratiekantoor Fin4you verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Administratiekantoor Fin4you meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Administratiekantoor Fin4you alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van Administratiekantoor Fin4you zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Administratiekantoor Fin4you is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Administratiekantoor Fin4you als verwerker

Administratiekantoor Fin4you verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Administratiekantoor Fin4you zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Administratiekantoor Fin4you mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Administratiekantoor Fin4you en opdrachtgever zal Administratiekantoor Fin4you alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker

Administratiekantoor Fin4you kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Administratiekantoor Fin4you ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Administratiekantoor Fin4you blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.

Cookieregelement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruikt AdministratiekantoorFin4you.nl cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan AdministratiekantoorFin4you.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Google Analytics

Administratiekantoor Fin4you maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Administratiekantoor Fin4you heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De website AdministratiekantoorFin4you.nl gebruikt geen tracking cookies, daarom wordt er geen ondersteuning geboden voor de DoNotTrack-instelling van webbrowsers.

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge  / Opera .

Wijzigingen

Administratiekantoor Fin4you behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacy verklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bijgewerkt op vrijdag 25 mei 2018