boekhouder-zzp-den-haag
boekhouder-mkb-den-haag
den-haag-administratie-uitbesteden
Opmaken jaarrekening
  • Allereerst ben je verplicht om de cijfers van je bedrijf jaarlijks vast te leggen en bij de belastingdienst aan te geven. Ook de kamer van koophandel kan naar je cijfers vragen.
  • Tenslotte is de jaarrekening het resultaat van je financiële administratie en geeft je een heldere inblik in financiële situatie van je bedrijf. Samen met jou zullen wij aan de hand van het jaarrapport conclusies kunnen verbinden aan de cijfers en je advies geven voor de toekomst van je bedrijf.
 
  • Een jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting. Hoe groter je bedrijf, des te meer financiële informatie je in het rapport zult moeten vermelden.
  • Balans: een momentopname van de financiële status van je bedrijf. Een voor de hand liggende datum om dit te doen is 31 december. Je moet dan een actueel overzicht maken van alles wat er gaande is in je ondernemening. Je kijkt daarbij bijvoorbeeld naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de inventaris, uitstaande rekeningen, eventuele schulden etc.
  • Winst- en verliesrekening: een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van je bedrijf gedurende het afgelopen jaar. Door het opstellen van deze rekening krijg je beter inzicht in hoe de onderneming er financieel voor staat. Maak je winst of verlies en zo ja, hoeveel?
  • Toelichting: een kleine rechtspersoon hoeft in de toelichting alleen het aantal werkzame personen binnen het bedrijf te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld. Bij een grote rechtspersoon is dat niet genoeg. In dat geval moet je bijvoorbeeld ook nog de betalingen aan de directie vermelden.
 
  • Wanneer je bedrijf geld heeft geleend bij de bank, dan vraagt je bank zeer waarschijnlijk ook jaarlijks om je jaarrekening, zodat ze het risico goed kunnen blijven bepalen. Het laten opstellen van een jaarrekening is dan ook essentieel voor elk bedrijf.
  • De cijfers leggen wij voor je vast in je jaarrekening. Hierin wordten de financiële resultaten van het afgelopen én het voorgaande jaar weergegeven. Dit overzicht is ook voor jezelf een belangrijk onderdeel.
 
  • Het opstellen van een jaarrekening is voor ondernemers best een ingewikkeld proces, waarbij je goed op de hoogte moet zijn van de huidige boekhoudkundige regelgeving.
  • Iedereen kan bij de KvK publicatiestukken opvragen! Hou dus rekening met het opmaken van de te publiceren stukken wat je erin zet! Tenslotte moet je de concurrent niet wijzer maken dan nodig is. Zeker voor kleineere vennootschappen is de verplichte publicatie beperkt. Vermijd bijvoorbeeld het gedetailleerd beschrijven van zekerheden en leningen bij bankiers.
Superfin4you3
Opmaak jaarrekening uitbesteden:

Ben je geïnteresseerd om het opmaken van je jaarrekening uit te besteden? Vul dan de informatie aanvraag in en verstuur deze naar ons.

We nemen op korte termijn contact met je op. Wij zijn zeer flexibel in de samenstelling van onze diensten, zodat we ook jou snel en deskundig kunnen helpen!

Informatie aanvraag