Teruggave BTW zonnepanelen:

Je hebt zonnepanelen aangeschaft en wilt graag de BTW terug?
geen zorgen, wij nemen het volledige proces van je over en regelen alles tot in de puntjes, zónder dat je jezelf daar druk over hoeft te maken!

Wat mag je van ons verwachten?

Wij verzorgen én bewaken het hele BTW teruggaaf proces bij de belastingdienst voor je. Onze werkwijze is erop gericht dat je de BTW teruggave zo snel en eenvoudig mogelijk te verzorgen.

We maken graag tijd voor je vrij om alles haarfijn uit te leggen.

Voorwaarden teruggave BTW:

Je hebt recht op teruggave BTW op de aankoop en installatie van zonnepanelen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Je bent particulier
– De zonnepanelen zijn aangesloten op het electriciteitsnetwerk
– Het contract met uw energieleverancier staat op dezelfde naam
– De installatie is gelverd op of na 20 juni 2013
– De factuur van aankoop van de zonnepanelen staat op jouw naam

Voldoe je aan deze voorwaarden? Meld je dan direct aan voor de terugave van de BTW.

Totale ontzorging:

Wij regelen alles vakkundig met de belastingdienst.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan de BTW teruggaaf op zonnepanelen. Wij zijn volledig op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Ook hebben wij afspraken gemaakt met de Belastingdienst zodat de BTW op je zonnepanelen zo efficiënt en snel mogelijk door de Belastingdienst aan je wordt uitgekeerd.

Registratie bij de belastingdienst.

Wij registreren je bij de Belastingdienst als BTW ondernemer. Deze registratie is verplicht om de BTW terug te vragen.

BTW teruggaafverzoek bij de belastingdienst.

Wij vragen de BTW op je zonnepanelen en de installatie hiervan voor je terug bij de Belastingdienst. Indien van toepassing vragen wij ook de BTW op onze eigen dienstverlening voor je terug.

Wettelijke verplichtingen.

Wij zorgen ervoor dat je voldoet aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen. Wij dienen alle BTW aangiften voor je in, verzorgen je administratie en verzoeken om toepassing van een aantal goedkeuringen van het ministerie van Financiën.

Niet onnodig BTW betalen over opgewekte energie.

Je bent wettelijk verplicht om BTW aan de Belastingdienst te betalen over de stroom die je opwekt. In overleg met de Belastingdienst zorgen wij ervoor dat die BTW het 1e jaar met de teruggaaf verrekend wordt. Door een beroep op een goedkeuring betaalt je daarna géén BTW meer.

Stopzetten BTW verplichtingen bij de belastingdienst.

Wij vragen een ontheffing voor je aan bij de Belastingdienst. Hierdoor stoppen je BTW verplichtingen. Je hoeft niet langer BTW aangiften in te dienen, administratie bij te houden, of BTW te betalen.

Contact belastingdienst.

Wij hebben een goede werkrelatie met de Belastingdienst en duidelijke afspraken om je teruggaaf zo efficiënt en snel mogelijk te verwerken. Wij hebben dagelijks contact met de Belastingdienst en houden je teruggaaf nauwlettend in de gaten.

Als vast aanspreekpunt onderhouden wij alle contact tussen jou en de Belastingdienst met betrekking tot de BTW teruggaaf op je zonnepanelen. Heb je vragen voor de Belastingdienst, dan kun je deze via ons stellen. Andersom beantwoorden wij ook vragen van de Belastingdienst over jouw teruggaaf.

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het voor dat ik mijn BTW terugkrijg van de belastingdienst?

Nadat wij je geregistreerd hebben, vragen wij de BTW in beginsel aan het begin van het kwartaal volgend op de installatie en ontvangst van de (slot)factuur voor je terug.

– installatie in 1e kwartaal= aangifte in april
– installatie in 2e kwartaal= aangifte in juli
– installatie in 3e kwartaal= aangifte in oktober
– installatie in 4e kwartaal= aangifte in januari

De belastingdienst controleert vervolgens de ingediende aangifte en geeft een beschikking af. Daarna stort de belastingdienst de BTW rechtstreeks op je bankrekening. Dit hele proces duurt gemiddeld tussen de 2 en 6 maanden afhankelijk van of je installatie vroeg of laat in het kwartaal is gelegen.

Als de BTW teruggaaf is ingediend, geeft de Belastingdienst normaal gesproken binnen 12 weken een akkkoord af. Nadat dit akkoord is afgegeven, duurt het ongeveer 2 weken totdat de teruggaaf op je rekening is gestort.

Hoeveel BTW moet ik betalen over mijn opgewekte energie?

In het jaar van aanschaf moet je ook BTW betalen over de energie die je hebt opgewekt. De door jou te betalen BTW wordt direct op je BTW teruggaaf in mindering gebracht. Je hoeft dus geen BTW aan de belastingdienst over te maken. De verschuldigde BTW wordt berekend op basis van de grootte van je zonnepaneelinstallatie, gemeten in WattPiek.

Moet ik voortaan BTW blijven betalen over mijn opgewekte energie?

JA en NEE, particulieren die zonnepanelen hebben en de BTW op de aankoop terugvragen moeten BTW betalen over de opgewekte energie. De verplichting om BTW te betalen stopt als de belastingdienst een ontheffing verleend.

Administratiekantoor Fin4you beoordeelt vooraf of je voor deze ontheffing in aanmerking komt en vraagt deze standaard voor je aan. Alleen in het jaar van aanschaf bent je een beperkt bedrag aan BTW verschuldigd over de opgewekte energie. Deze wordt direct met de teruggaaf op je zonnepanelen verrekend.

De verschuldigde BTW bedraagt EUR 20,- per veelvoud van 1.000 Wattpiek (WP) van je installatie. Voor een installatie van 3500WP moet je op jaarbasis EUR 80,- betalen.

ZZP pakket:
  • Controle voorwaarden voor BTW teruggaaf
  • Registratie bij belastingdienst
  • BTW terugave op aanschaf zonnepanelen
  • Indienen van de aanvraag
  • Toepassing relevante belastingregelingen
  • Aanvraag van ontheffingen
  • Aanspreekpunt voor het gehele traject
  • Complete ontzorging van A tot Z € 135,- (excl.BTW) ALL-IN
den-haag-accountant-modern
den-haag-administratie-uitbesteden
Verdere informatie:

Wanneer je besluit om zonnepanelen te instaleren of om de BTW op je reeds geinstalleerde zonnepanelen terug te vragen. Heb je waarschijnlijk nog meer vragen dan wij bovenstaand hebben kunnen beantwoorden.

Fin4you is bij uitstek de juiste partij voor jou om al je vragen te beantwoorden. Wij zijn een uitermate bekend met de teruggave van BTW op zonnepanelen.

Wanneer je contactformulier invult en aan ons verstuurd, geven wij je graag antwoord op alle vragen waar je nog mee zit.

Fin4you maakt graag tijd voor je vrij!

Informatie aanvraag