administratiekantoor-den-haag
den-haag-administratie-uitbesteden
ZZP-boekhouding-den-haag
Superfin4you3
Werkwijze belastingaangifte:
 1. Je stuurt ons een bericht per via het contactformulier voor het maken van een afspraak.
 2. Je levert de benodigde gegevens bij ons aan, zie ook onze checklist*.
  – Bij voorkeur digitaal
  – Per post ( zie adres op de contactpage)
  – Langsbrengen (op afspraak)
  – Afhalen (op afspraak)
 3. Wij verzorgen je aangifte en sturen deze toe per e-mail, inclusief een uitgebreide rapportage.
 4. Na je akkoord wordt de aangifte digitaal ingediend.
 5. Je ontvangt de factuur welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

Wij dienen uw aangifte in na ontvangst van uw akkoord, waarbij wij gebruik maken van PKI overheidscertificaten. De Belastingdienst kan op die manier zien dat de aangifte van ons kantoor afkomstig is.

Informatie aanvraag

  Checklist aangifte:
  • Indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting: notarisafrekening, taxatienota;
  • Uw NAW- gegevens, geboortedatum en BSN- nummer;
  • Thuiswonende kinderen inclusief geboortedatum;
  • Partner inclusief geboortedatum en BSN- nummer;
  • Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand);
  • Jaaropgaven loondienst en uitkeringen;
  • Kopie van voorlopige teruggaaf of aanslag over het aangiftejaar;
  • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden;
  • WOZ Indien niet gehuwd, maar wel samenwonend: beiden eigenaar van de eigen woning?
  • Jaaropgave van de hypotheek (rente en schuld saldo per 31 december);
  • Opgave levensverzekeringen;
  • Overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente;
  • Opgave bank- en spaartegoeden, per 1 jan. en 31 dec.;
  • Opgave aandelen en obligaties, per 1 jan. en 31 dec.;
  • Opgave overige onroerende zaken (WOZ- waarde niet eigen woning);
  • Opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning);
  • Opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen;
  • Opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en eventuele bijdrage werkgever; ;
  • Opgave van ziektekosten die niet vergoed werden en/of studiekosten;
  • Betaalde alimentatie voor kinderen of ex-partner;
  • Alle overige gegevens die van toepassing kunnen zijn.