Fin4you-Studie

Studie, vakkennis op peil houden of uitbreiden?

Als je bij wilt blijven op jouw vakgebied, zul je waarschijnlijk af en toe een cursus of studie volgen. Het maakt fiscaal nogal wat verschil of je daarbij ook jouw kennis wilt uitbreiden. Maar waarom is dat? Wat zei de hoogste rechter daar recentelijk over?
Bijblijven

Als je als ondernemer met je tijd mee wilt, zul je kennis af en toe moeten updaten. Grijp je die gelegenheid om ook nieuwe vakkennis op te doen zodat je jouw activiteiten kunt uitbreiden, dan heeft dat ook fiscale gevolgen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad, 23.12.2016 (HR:2016:2901) . Wat besliste ons hoogste rechtscollege?

Uitbreiden vakkennis

In de betreffende zaak ging het om een collega die als octrooigemachtigde de kost verdiende. Om zijn kennis te verbreden, had hij een cursus over intellectuele eigendom plus een rechtenstudie gevolgd en had de kosten hiervan ten laste van zijn resultaat uit werkzaamheid gebracht. De inspecteur stelde dat de collega zijn vakkennis niet op peil wilde houden maar deze wilde uitbreiden en schrapte de kostenaftrek. De Hoge Raad moest beslissen wie er gelijk had.

Uitbreiden vakkennis niet aftrekbaar! De Hoge Raad ging mee in het verhaal van de inspecteur dat er een onderscheid gemaakt diende te worden tussen het op peil houden van vakkennis en het uitbreiden ervan. De kosten van het op peil houden van vakkennis kunnen ten laste van de winst of van het resultaat uit werkzaamheid worden gebracht. De kosten van het uitbreiden van vakkennis dienen echter in de aangifte inkomstenbelasting als scholingskosten te worden aangemerkt en kunnen als zodanig in aftrek worden gebracht. Het belang hiervan is dat scholingskosten aan veel meer beperkingen onderhevig zijn en veelal tot minder aftrek leiden. Pech dus voor de collega, maar ook voor jou als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging om je vakkennis uit te breiden. 

Verschil in aftrek

De kosten van het op peil houden van je vakkennis zijn aftrekbaar van de winst en nauwelijks aan beperkingen onderhevig. Alleen als je het echt te gek maakt en geen redelijk denkend ondernemer dergelijke kosten zou maken, kan de inspecteur deze aftrek weigeren. Voor de kosten van het uitbreiden van je vakkennis gelden er strengere regels. Aftrekbaar zijn alleen de kosten die expliciet in de wet genoemd zijn als scholingsuitgaven.

Scholingsuitgaven?

Scholingsuitgaven zijn:

– lesgeld, cursusgeld, collegegeld en bepaalde examengelden
– verplichte leer- en beschermingsmiddelen

Let op. Andere kosten, zoals reiskosten in verband met uw studie, zijn niet aftrekbaar. Er geldt ook een drempel van €250, zodat alleen het meerdere van je kosten aftrekbaar is.

Wat kun je hiermee?

Voor jou als ondernemer is het vrijwel altijd voordeliger als je studiekosten ten laste van de winst kunt brengen. Je hebt echter geen vrije keuze, want is er sprake van uitbreiding van je vakkennis, dan is aftrek van de winst niet mogelijk. We kunnen ons echter wel voorstellen dat er soms sprake is van een grijs gebied, bijvoorbeeld als een cursus zowel elementen bevat waarmee je jouw bestaande vakkennis op peil houdt maar hieraan ook nieuwe elementen toevoegt. Tip. Het erop gokken is een riskante optie, dus kun je de kosten beter in redelijkheid verdelen over de winst en de aftrek als scholingskosten.

De hoofdregel

Aftrek studiekosten is onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk mogelijk als bedrijfskosten of als particulier als kosten in de aangifte inkomstenbelasting. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende categoriën:

– studie voor een hobby,
– studie voor persoonlijke ontwikkeling 
– studie voor je bedrijf

De laatste kan dus volledig of gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Het is belangrijk de studiekosten in de juiste categorie op te nemen. Dit kan jaarlijks voor interessante besparingen zorgen!

Aftrek studiekosten voor een hobby

In geval van een hobby is aftrek studiekosten niet mogelijk. Wat een hobby is hangt echter af van je beroep.

Een cursus bloemschikken is meestal hobby. Heb je een bloemenwinkel dan kan dat een zakelijke opleiding zijn. Een cursus Frans voor de vakantie is hobby, maar als jij dat nodig hebt omdat je gaat exporteren naar Frankrijk, is dat zakelijk.

Aftrek studiekosten voor persoonlijke ontwikkeling

Een studie die veel verder gaat dan nodig is voor je huidige beroep is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. 

Aftrek studiekosten is mogelijk als particulier in de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden de volgende beperkingen:

– er geldt vanaf 2013 een drempel van €250 met een maximum van €15.000
– de btw is niet apart terug te vorderen
– de reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar
– de kosten van een werkkamer zijn niet aftrekbaar

De overige kosten zijn uitsluitend aftrekbaar als het extra kosten zijn die nodig zijn voor je studie. Zo zijn de kosten (afschrijving) van een tablet of laptop meestal niet aftrekbaar omdat anderen die geen studie volgen ook die kosten hebben. Je moet deze regels goed kennen om de juiste aftrekpost te berekenen.

Beperkte aftrek studiekosten voor jouw bedrijf

Aftrek studiekosten als bedrijfskosten is toegestaan als je een opleiding volgt voor je bedrijf, voor nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van je kennis. Verder mag je de btw terugvragen en zijn de reis- en verblijfkosten tot aftrekbaar (er geldt een maximum).

Omdat een opleiding ook privé voordelen heeft, vallen de kosten vaak onder de zogenaamde gemengde kosten. Er geldt een aftrekbeperking (80% dan wel een drempel van € 4.600) voor congressen, seminars, excursies, studiereizen e.d..

Reizen om nieuwe markten te verkennen vallen niet onder het begrip studiereizen en zijn dus volledig aftrekbaar als bedrijfskosten.

Studiekosten zijn 100% bedrijfskosten

Volledige aftrek studiekosten en aftrek btw:

– als je specifiek voor je onderneming een opleiding volgt om je kennis op peil te houden of uit te breiden, en
– het betreft een vakcursus of bedrijfsopleiding gericht op het verwerven van een afgeronde hoeveelheid kennis of vaardigheden

Of de cursus wordt afgesloten met een examen is niet van belang. Ook is de naamgeving (cursus, seminar, …..) niet bepalend voor de aftrek.

De aftrek van reis- en verblijfkosten blijft onderhevig aan de aftrekbeperking van 80% of een drempel van € 4.500.

Bespaar mogelijkheden

Je ziet, het maakt nogal wat uit of studiekosten als 100% bedrijfskosten worden aangemerkt of als bijvoorbeeld een seminar. En dit is nog maar een onderdeel van de aftrekposten die ervoor zorgen dat jouw bedrijf kan besparen op belastingen.

Op onze website vind je tal van mogelijke aftrekposten die, mits goed verwerkt in je administratie, je aanzienlijke besparingen kunnen opleveren.

Ontzorgen op administratie en belastingen?

Wij helpen vele mkb-bedrijven met hun belastingaangiften. Wij kennen alle actuele aftrekposten en we passen die voor onze klanten toe.

Vaak is het te realiseren belastingvoordeel hoger dan onze scherpe tarieven. Wij helpen dan niet alleen besparen op belastingen, maar we ontzorgen je compleet op administratie- en belastinggebied.

Wil je meer weten over onze dienstverlening, vul dan nu je gegevens in en wij nemen contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Categorieën: Handige weetjes