Fin4you-Vakliteratuur

Vakliteratuur, valt dat onder aftrekbare kosten?

Wat verstaat de belastingdienst onder vakliteratuur?
Als je de kosten van vakliteratuur aan je personeel vergoedt, kan dit onbelast. Koop je voor jezelf vakliteratuur, dan zijn de kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat is vakliteratuur eigenlijk? Hoe is de lezing van de Belastingdienst daarbij?

 

Onderscheid:

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar van de winst. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn de kosten van literatuur niet aftrekbaar, tenzij het vakliteratuur betreft. Maar dan is het wel van belang te weten wat vakliteratuur precies is.

Literatuur voor jou als ondernemer

Onder vakliteratuur verstaan we de literatuur die voor jouw beroepsgroep erkend wordt als specifiek van belang. Een rekbaar begrip, maar desgevraagd zul je aannemelijk moeten maken dat hiervan sprake is. Zo zal vakliteratuur voor een medicus iets anders inhouden dan voor een accountant of automonteur. Dit betekent overigens niet dat het dan voor een andere beroepsgroep niet van belang kan zijn.

Ten behoeve van studie?

Houdt de aangeschafte literatuur verband met een studie, dan is deze eveneens aftrekbaar. Let op. Van belang is wel of de studie bedoeld is om je kennis op peil te houden, dan wel uit te breiden. In het laatste geval kunt je de literatuur enkel opvoeren als studiekosten en moet deze literatuur verplicht zijn voorgeschreven. Literatuur om je kennis op peil te houden, is echter gewoon aftrekbaar van de winst.

Dagbladen?

Dagbladen zijn in beginsel niet aftrekbaar als vakliteratuur. Dat is alleen anders als het specifieke dagbladen betreft, zoals de Financial Times, en dan ook nog alleen voor zover in jouw beroep deze dagbladen specifiek van belang zijn. Een abonnement op een gewoon dagblad is niet aftrekbaar, tenzij je meerdere abonnementen heeft en aannemelijk kunt maken dat het voor je beroep gewenst is om meerdere kranten te lezen.

Literatuur voor uw cliënten of klanten

Literatuur die je aanschaft om het wachten van je cliënten of klanten te veraangenamen, is wel aftrekbaar. Denk aan tijdschriften of de leesmap in de wachtkamer van de pedicure of fysiotherapeut.

Vakliteratuur voor je werknemers

Als je vakliteratuur voor je werknemers aanschaft, kan dit belastingvrij en komt het niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook nu geldt dat de literatuur specifiek van belang moet zijn voor de doelgroep. 

Tip. Ook vakliteratuur voor je werknemers voor een te volgen studie is belastingvrij. Daarbij is niet van belang of de studie gevolgd wordt voor het op peil houden van de vakkennis of voor het uitbreiden ervan. 

Let op. Gaat het niet om vakliteratuur, dan is het belast en kun je het desgewenst onderbrengen in de werkkostenregeling. Je betaalt dan als werkgever wel 80% eindheffing, als je in het jaar meer uitgeeft aan vergoedingen en verstrekkingen dan 1,2% van de loonsom.

Wil je meer weten over de verschillende soorten aftrekposten en wat deze voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en laat je ontzorgen door Administratiekantoor Fin4you.

Categorieën: Handige weetjes