Fin4you-Urencriterium

Urencriterium: hoe doe je dat safe?

Om van bijvoorbeeld de fiscale ondernemersfaciliteiten gebruik te kunnen maken, moet je minimaal 1.225 uur werkzaam zijn in je onderneming. Dit ‘bijhouden van uren’ levert in de praktijk veel gedoe en narigheid op. Hoe voorkom je dit?

 Uren bijhouden? Om voor een aantal fiscale faciliteiten in aanmerking te komen, waaronder de oudedagsreserve en de ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, S&O- en meewerkaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium en geldt dat je minstens 1.225 uren per jaar in je bedrijf actief moet zijn.

Daarnaast ook nog in loondienst? Dan moet je bovendien meer dan 50% van je totale werktijd besteed hebben aan je onderneming. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. Letop. Het toepassen van de ondernemersaftrek en de oudedagsreserve verlagen ook je verzamelinkomen. Het verzamelinkomen wordt gebruikt voor de berekening van de toeslagen. 

Welke uren tellen mee?

Buiten de declarabele uren tellen ook de niet-declarabele uren mee voor het urencriterium. Denk aan uren die je besteedt aan administratie, acquisitie, pc-onderhoud, opruimen, etc. Natuurlijk moeten deze uren wel in verhouding staan tot de gewerkte uren. Let op. Heb je in een kalenderjaar een lage winst en claimt je minstens 1.225 uur in je bedrijf actief te zijn geweest, dan kan dit vragen oproepen bij de Belastingdienst. 

Je hebt in 2018 een winst behaald van € 5.000,- Je zegt dit jaar te voldoen aan het urencriterium. Dit zou dus betekenen dat je (omgerekend) voor al jouw inspanningen maximaal een bruto-uurloon heeft ontvangen van                                        € 5.000,- / € 1.225,- = € 4,08. Dit klinkt niet aannemelijk.

Urenregistratie is écht zinvol

Zo kan het zijn dat je bepaalde opdrachten of uren niet in rekening hebt gebracht aan jouw klanten om zo meer naamsbekendheid te krijgen. Dit moet echter wel blijken uit een correcte urenregistratie. 

Argwaan fiscus? De fiscus kan zo achterhalen of iets achteraf is opgemaakt. Ze kunnen navraag doen bij je boekhouder of de urenadministratie onderdeel was van de door jou ingeleverde boekhouding in het betreffende kalenderjaar. Als je de urenlijsten op je computer hebt gemaakt, kunnen ze ook de aanmaakdatum van het bestand achterhalen.

Niet te factureren uren? Elke ondernemer maakt uren die hij niet kan doorberekenen. De verhouding tussen declarabele en niet-declarabele uren is afhankelijk van verschillende factoren. Als je nog maar net voor jezelf begonnen bent, of als het even wat minder loopt, besteed je waarschijnlijk veel tijd aan acquisitie en dus veel niet-declarabele uren. Ook dan is het van belang dat je dat nauwkeurig en goed toegelicht vastlegt in je urenstaten. 

Niets claimen? Haal je in een bepaald kalenderjaar het urencriterium niet, claim dit dan ook niet. Zo voorkomt je dat je, na een boekenonderzoek, de ondernemersaftrek en het teveel ontvangen bedrag aan toeslagen terug moet betalen. Daarbij zal de fiscus ook de urenregistratie van de voorgaande jaren onder de loep leggen. 

Categorieën: Handige weetjes